Gadehave Festivals bestyrelse ønsker en sund, stærk og bæredygtig festival. Bestyrelsen har derfor besluttet at flytte Gadehave Festival til slutningen af maj 2021. Vi har haft mange overvejelser for og imod, inden vi traf denne beslutning.
Afgørende argument for at flytte festivalen:
Vi ønsker at etablere flere partnerskaber og samarbejde med lokale aktører, som skal være med til at planlægge og afholde festivalen. En del af disse partnere kan kun deltage i arbejdet, hvis festivalen ligger i slutningen af skoleåret. Samarbejdet er nødvendigt for festivalens overlevelse.
Indtil maj 2021 vil bestyrelsen og styregruppen arbejde på:

  • At opstarte gode, nye samarbejder
  • At formidle aktiviteter og arrangementer i Gadehavekvarteret via vores Facebookside
  • At afholde et mindre udendørs arrangement for festival-frivillige og andre beboere, der er interesserede i at blive frivillige ved Gadehave Festival
Vi afholder generalforsamling mandag d. 3. februar 2020. Vi glæder os til at se alle fantastiske medlemmer af Gadehave Festivalforening.